แด่เพื่อน

เรื่องราวที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เขียนลง คอลัมน์ มุมนี้ที่คุณเขียน จาก ThaiGPC แม้เป็นเรื่อง ความรัก ของรู้สึกของ เกย์คนหนึ่ง ที่ได้เขียนไปลงในคอลัมน์แห่งนั้น ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้ว คงได้แง่คิดอะไรบ้าง ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าคุณจะเป็นเกย์หรือไม่ก็ตาม ...

แด่เพื่อน 1

แด่เพื่อน 2

แด่เพื่อน 3

หมายเหตุ : เรื่องนี้ได้แบ่งเป็นไตรภาคโดยแต่ละภาคต่อเนื่องกัน


Go Back