แต่เดิม website Xq28 ถูกสร้างโดยคุณ James โดยเวบได้นำออกเผยแพร่ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2541 ขณะที่คุณJames อายุประมาณ18ปี ในครั้งนั้นwebsite xq28 ใช้ freehost ของhypermart ในชื่อ http://xq28.hypermart.net แต่ในปัจจุบัน คุณJames ได้มอบเวบแห่งนี้ ให้กลุ่มพวกเราดูแลต่อ โดย คุณJames ยังให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

คอลัมน์ "ความในของผม" ถูกเขียนมาตั้งแต่แรกเริ่มที่คุณJamesได้สร้างเวบไซต์Xq28ขึ้นมา

ความในใจของผม

เรื่องราวที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นเรื่องทีผมจะพูดถึงความรู้สึก ของผมจริงๆ อย่างเปิดอก บางทีอาจจะใช้ศัพท์ หรือ ภาษาแบบ ชาวบ้านๆไปหน่อย และ ความคิดเห็นบางอย่างอาจขัดแย้งกับ ความคิดเห็นของท่าน ก็ขออภัยไว้ก่อนนะครับ

เรื่องราวเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นความคับข้องใจที่ผมไม่กล้าระบายให้ใครฟัง ก็เลย เอามาระบายใส่ โฮมเพจแห่งนี้เสียเลย พออ่านแล้ว รู้สึกว่ายาวมาก ก็เลยแยกย่อยเป็น หลายๆหน้า หน้า นะครับ